Naar inhoud springen

Sjabloon:Art-indef

Van Wiktionary
mannelik vrouwelik ónziejig mieëvaad
radikaal liaison radikaal liaison radikaal liaison
gróndjvorm sjrif ènne ènnen èn è èn
IPA /é̞ne/ /é̞nen/ /è̞n/ /é̞/ /é̞n/
ónbenaodrök sjrif 'ne 'nen 'n e 'n
IPA /ə̽nə/ /ə̽nən/ /ə̽n/ /ə̽/ /ə̽n/
nag sjrif nanne nannen nan na
nag e
nan nag
IPA /nánə/ /nánən/ /nàn/ /na/
/naɣə/
/nán/ /nax/ /naɣ/
ouch sjrif onne onnen on och e on och
IPA /ɒ́nə/ /ɒ́nən/ /ɒ̀n/ /ɒɣə/ /ɒ́n/ /ɒx/ /ɒɣ/
onnag sjrif onnanne onnannen onnan onna
onnag e
onnan onnag
IPA /ɒ́na̽nə/ /ɒ́na̽nən/ /ɒ́na̽n/ /ɒna/
/ɒna̽ɣə/
/ɒ́nan/ /ɒ́nax/ /ɒ́naɣ/
toch sjrif tonne tonnen ton toch e ton toch
IPA /tɒ́nə/ /tɒ́nən/ /tɒ̀n/ /tɒɣə/ /tɒ́n/ /tɒx/ /tɒɣ/
tonnag sjrif tonnanne tonnannen tonnan tonna
tonnag e
tonnan tonnag
IPA /tɒ́na̽nə/ /tɒ́na̽nən/ /tɒ́na̽n/ /tɒna/
/tɒna̽ɣə/
/tɒ́nan/ /tɒ́nax/ /tɒ́naɣ/
zoea sjrif zónne ... eine zónnen ... eine zón ... ein zoea ... ein
... ein
zón ... ein
IPA /zʊ́nə/ /zʊ́nən/ /zʊ̀n/ /zùä̯/
/zʊ/
/zʊ́n/ /zʊ/