Sjabloon:V-sV-gaeve-sep

Van Wiktionary
(det ...) ich doe det veer geer zie deilwaord
radikaal liaison radikaal liaison radikaal liaison radikaal liaison radikaal liaison radikaal liaison radikaal liaison
hujigen tied sjrif gaef guuefs guuef gaeve gaeven gef
gaef
gaeve gaeven gaevendj
IPA /ʝɛ́:f/ /ʝɛ́:v/ /ɣʉ̜̀ɛ̯̈fs/ /ɣʉ̜̀ɛ̯̈vz/ /ɣʉ̜̀ɛ̯̈f/ /ɣʉ̜̀ɛ̯̈v/ /ʝɛ́:ve/ /ʝɛ́:ven/ /ʝæf/
/ʝɛ̀:f/
/ʝæv/
/ʝɛ̀:v/
/ʝɛ́:ve/ /ʝɛ́:ven/ /ʝɛ́:veɲɟ/
vergangen tied sjrif gaaf
goof
gaafs
goofs
gaaf
goof
gove goven goof gove goven gegaeve
gegaove
gegaeven
gegaoven
IPA /ɣá:f/
/ɣò:f/
/ɣá:v/
/ɣò:v/
/ɣá:fs/
/ɣò:fs/
/ɣá:vz/
/ɣò:vz/
/ɣá:f/
/ɣò:f/
/ɣá:v/
/ɣò:v/
/ɣó:və/ /ɣó:vən/ /ɣò:f/ /ɣò:v/ /ɣó:və/ /ɣó:vən/ /ɣə'ʝɛ́:ve/
/ɣə'ɣɒ́:və/
/ɣə'ʝɛ́:ven/
/ɣə'ɣɒ́:vən/
hujigen tied
(kónjunktief)
sjrif gaef gaefs gaef gaeve gaeven gaef gaeve gaeven gaevendj
IPA /ʝɛ̀:f/ /ʝɛ̀:v/ /ʝɛ̀:fs/ /ʝɛ̀:vz/ /ʝɛ̀:f/ /ʝɛ̀:v/ /ʝɛ́:ve/ /ʝɛ́:ven/ /ʝɛ̀:f/ /ʝɛ̀:v/ /ʝɛ́:ve/ /ʝɛ́:ven/ /ʝɛ́:veɲɟ/
vergangen tied
(kónjunktief)
sjrif goof goofs goof gove goven goof gove goven gegaeve
gegaove
gegaeven
gegaoven
IPA /ɣò:f/ /ɣò:v/ /ɣò:fs/ /ɣò:vz/ /ɣò:f/ /ɣò:v/ /ɣó:və/ /ɣó:vən/ /ɣò:f/ /ɣò:v/ /ɣó:və/ /ɣó:vən/ /ɣə'ʝɛ́:ve/
/ɣə'ɣɒ́:və/
/ɣə'ʝɛ́:ven/
/ɣə'ɣɒ́:vən/
gebi-jjendje wies sjrif gaef!
gae mich!
gaeve-v'r gaeftj!
gaef!
IPA /ʝɛ́:v {{{fon4}}}/
/ʝɛ́:mɪʝ {{{fon4}}}/
/ʝɛ́:vever {{{fon4}}}/ /ʝɛ̀:vɟ {{{fon4}}}/
/ʝɛ̀:v {{{fon4}}}/
substantivering infinitief gerundium I gerundium II supinum participium
radikaal liaison radikaal liaison radikaal liaison radikaal liaison radikaal liaison
sjrif gaeve gaeven gegaef ó gaeve gaeven gaeventaere gaeventaeren gegaeve gegaeven
IPA /ʝɛ́:ve/ /ʝɛ́:ven/ /ɣə'ʝɛ́:f/ /ɣə'ʝɛ́:v/ /ʝɛ́:ve/ /ʝɛ́:ven/ /ʝɛ́:ven̥'tɛ̀:re/ /ʝɛ́:ven̥'tɛ̀:ren/ /ɣə'ʝɛ́:ve/ /ɣə'ʝɛ́:ven/