Wiktionary:1000 euverwäörj

Van Wiktionary
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wèrk emaak.

A[bewirk]

Lèmbörgsj Nieëderlandjsj
aad oud
aaf af
aafbekalling afspraak
aafgeloupe afgelopen
aafhange afhangen
aafmake afmaken
aafnaam afname
aafval afval
aajer ouder
aan aan
aanbód aanbod
aankómme aankomen
aanrake aanraken
aanrope bellen
aansloete aansluiten
aanval aanval
aanvang start
aap aap
ach acht
achter achter, na, naar
achtervólg effect
achterzich controle
aenj eend
aerj aarde
aerpel aardappel
aete eten
aetingshoes restaurant
aeve even
al al, alles
alein alleen
algemein algemeen
alik heel
anger ander
angere andere, veranderen
angering verandering
anges anders
antjwaord(j) antwoord
antjwäörje antwoorden
aolje olie
aome ademen
aop open
aopenber openbaar
aovendj avond
aovesaete avondeten
appel appel

B[bewirk]

Lèmbörgsj Nieëderlandjsj
baad bad
baeker beker
baer beer
baere dragen
baeter beter
baeterkoup goedkoop
bal bal
bank bank
bao bijna
baom bodem
bazès basis
bebeildj bijvoorbeeld
bedrèp raak
bedórch per
bedèkke bedekken
beedj gebied
begeisterdj enthousiast
begin begin
begrip begrip
behelf behalve
behöbbe herinneren
beildj beeld, foto
bein been, bot
bekans bijna
bekómme krijgen
bemarke markeren
benzien benzine
berg berg
beroemp beroemd
besjörme beschermen
besloete beslissen
bevrieës bang
bewaege bewegen
bewólk bewolkt
bezeuk bezoek
bie bij
bielach glimlach
biete bijten
bietje beetje
biezönjer bijzonder, speciaal
bieës beest
bijd beide
bijje bieden
blaad blad
blangriek belangrijk
blaoze blazen
blie(d) blij
blieve blijven
blievingshoes hotel
blieèrsstek potlood
blood bloed
bloom bloem
blów blauw
boeadem bodem
boean boon
boeard boord
boeat boot
boewe bouwen
book boek
bookshoes/bookhoes bibliotheek
boum boom
braeke breken
brandj brand
brandjsstóf, brandjstóf brandstof
branje branden
breef brief
breid breed
bringe brengen
broder, broor broer
broead (rogge)brood
broekber bruikbaar
broeke gebruiken
broelóf bruiloft
broen bruin
brook broek
brögk brug
buuj bui
bäöke huilen
bäöre gebeuren
bäöring, bäörtenès gebeurtenis
börstele borstelen
bös bus
bösj bus
bóks broek
bórd bord
bósj bos
bót bot
bèd bed
bèl bel
bès best

D[bewirk]

Lèmbörgsj Nieëderlandjsj
daag dag
daak dak
daeke deken
daer(-) daar
daeróm daarom
dan en/of
danse dansen
dao daar
daozjuus zojuist
dapper aantrekkelijk
de de
deep diep
deer dier
dees/deze(n) deze
deil deel
deile delen
dem hem
den dan, toen
dene dienen
det dat
dewiel terwijl
die zij
diek dik
dien(e(n)) jouw
dink ding
dit dit
doe jij, toen
doead dood, overleden
doeadshoes gevangenis
doearch door
doeas doos
doer duur (tijd)
doon doen
draaj bedreiging
drage dragen
draod draad
drejbeildj film
drejje draaien
drieve drijven
drinke drinken
droume dromen
druueg droog
druuege drogen
drök, drók druk
drèkke drinken (alcohol consumeren)
drèè drie
duur duur (geld)
duuje duwen
dök (vgl: dökwiel) vaak, dikwijls
dön, dón dun
dörp dorp
dös dus
dóbbel dubbel
dóchter dochter
dómb dom
dónker donker
dórch door
dèksel deksel
dèrdje derde
dès aoves aete avondeten
dèsdaags vandaag
dèsmiddigs vanmiddag
dès middigs aete lunch
dèsmörges vanmorgen
dès mörges aete ontbijt
dèsnachs vannacht

E[bewirk]

Lèmbörgsj Nieëderlandjsj
e een
eder ieder, elk
ederei(n(e)) iedereen
ef(fe) even
eg, ei ei
eilandj eiland
ein één, een
einhed eenheid
einzem eenzaam
ektèf actief
ektèfhed activiteit
elder stamhoofd, stamhouder
elefant olifant
emes iemand
erm arm
es als
estöchbleef alsjeblieft
euver over, boven
euvereinkómme overeenkomen
euverkómme overkomen
euverrasje verrassen
euvervalle overvallen
euving oefening
ewaak wakker

F[bewirk]

Lèmbörgsj Nieëderlandjsj
fale falen
fein fijn (plezant)
femielje familie
fien fijn (gemalen etc.)
fieës feest
flèsj fles
frèsj/frisj/friesj fris
fówtj fout
fèèt(j) feit

G[bewirk]

Lèmbörgsj Nieëderlandjsj
gaat gat
gaedere verzamelen
gaedering verzameling
gael geel
gaer graag, leuk
gaeve geven
gans heel, helemaal, gans
gansheil totaal
ganselik, ganslik compleet
gaon gaan
gashoes hotel
gebaordje geboorte
gebaore geboren
gebroek gebruik
gebroekelik gebruikelijk
gedraag gedrag
gedrage gedragen
geer jullie
gegoodj geschikt
gei(n(e(n))) geen
geit geit
geleefdje geliefde
gemaak gemak
gemein gemeen
gemekkelik gemakkelijk
genete genieten
gereidsjap, greidsjap gereedschap
gerèch gerecht
geslèchsgemein seks/sex
gespanne gespannen
get iets
geveer gevaar
geveerlik gevaarlijk
gevólg gevolg
gewich gewicht
gezich gezicht
gezóndj gezond
gezèt krant
gif cadeau, gift, gif
gister gisteren
glaad, gled glad
glaas glas
gliek gelijk
gloedj, gluud geluid
glöjf, glouf geloof
glök geluk
gnóg, genóg genoeg
gnót genot
good goed
goodszits comfortabel
goodvarig bedreven
graaf graf
graas gras
graof grof (zaagsel etc.)
greun groen
gries grijs
groeat groot
groeatmoder, euvermoder grootmoeder, oma
groeatvader, euvervader grootvader, opa
groeatzieë oceaan
groop groep
gruuendje groente
gröjje groeien
gróf grof (geen fatsoen)
gróndj grond
grót grot
grènsj grens
gwuuen gewoon
gäör geur
göch naar/naartoe
gód, Gód god, God
gówdj goud
gèldj geld

H[bewirk]

Lèmbörgsj Nieëderlandjsj
haaje houden
haan (ouch: hoon/hówn) haan
hae hij
haeftig erg
haeraannaam toename
haeraanstandj conditie, toestand
haeraanstandjsgoojelik fit
haerkiekber doorzichtig
haj hallo
hal hal
half/helf- half
haltj stop
handj hand
hamer hamer
haof tuin, hof
haole halen
haop hoop (en: hope)
haor haar
haos haast
hate haten
heel hiel
heim thuis
heit heet
hel hard
helflach glimlach
hert hart
hie hier
hieël heel
hieëmel hemel
hieër meneer, heer
hin, hèn kip
hoeag hoog
hoes huis
hood hoed
hook hoek
houp hoop (en: heap)
huuegdje hoogte
huuel heuvel
huuere, heure horen
häör hen, hun
höbbe hebben
höt hut
hóf hof
hólp hulp
hóndj hond
hónger (ouch: zwanger) honger
hóngerdj honderd
hèlf helft
hèljer helder
hèlpe helpen
hèrs herfst
hèrtj hert
hèrvólg succes
hèt zij
hèèr, heir leger

I[bewirk]

Lèmbörgsj Nieëderlandjsj
ich ik
idieë idee, voorstel
ies ijs
iezer ijzer
ieëf eeuw
ieës(te) eerst(e)
ijs eis
in binnen, in
inkel enkel
inkele enkele

J[bewirk]

Lèmbörgsj Nieëderlandjsj
jage jagen
jao ja
jaor jaar
jas, jasj jas
joeks grap
joeksderig grappig
jónk jong, jongen

K[bewirk]

Lèmbörgsj Nieëderlandjsj
kaad koud
kaart kaart
kaes kaars
kalle praten
kamer kamer
kans kans
kantj kant
kaoke koken
kaom lichaam
kap kap
kas kast
kat kat
kattèn poes
kempe vechten, blowen
kepót dood, kapot
kestieël kasteel
ketoear kantoor
keul cool
keuning koning
keuningèn koningin
keze kiezen
kieke kijken
kieës kaas
kille, kilje pan
kindj kind
kis kist
klankmaeker instrument
klaor klaar
klas klas, klasse
klei(n(e(n))) klein
kleie kleden
kleier kleder
kleveer toetsenbord, piano
kläör kleur
klömbe klimmen
klók klok
klóppe kloppen
kneen knie
knippe knippen
koears koorts
koel kuil
koupe kopen
krach kracht
krank ziek
krankhoes ziekenhuis
kraom kraam
krieg oorlog, krijg
kriege krijgen, laten
kruuts kruis
krèk, krek correct
kuues keuze
kwaod boos
köster koster
kóffer koffer
kóffie koffie
kók kok
kómp kom
kómme komen, kosten, toekomst
kóns kunst
kóp hoofd, kop
kórt kort
kórtbie dichtbij
kós kost
kènne kennen, kunnen
kènnès kennis

L[bewirk]

Lèmbörgsj Nieëderlandjsj
lach lach
lache lachen
laeftied leeftijd
laeg leeg
laepel lepel
laeve leven
laeze lezen
lake laken
landj land
lank lang
lanks langs
lankzem, lanksem langzaam
laot lot (loterij)
laote laten
leech licht (straling)
leefdje liefde
leeg laag
lege liegen
leidig leeg
leier ladder
lenjesgaord boerderij
lestig moeilijk, lastig
lich licht (onzwaar)
lief lichaam, lijf
lieje leiden, lijden
liek lijk
lieke lijken
lieëf leeuw
lieën huur
lieëne huren, lenen
lieëre leren
lieërling leerling
ligke liggen
linkdje lengte
links links
lis list
loead lood
loestere luisteren, gehoorzamen
loupe lopen
luuj mensen
löp lip
löstig leuk
lóch lucht
lót lot (destiny)
lómp lomp
lósj los
lègke leggen, liggen
lèrne leren
lès laatst, les
lèè lui

M[bewirk]

Lèmbörgsj Nieëderlandjsj
maag maag
maedje (dim: maad) meisje
maeke produceren
maeking product
mael meel
maetstek liniaal
make maken
manj mand
maol (arch.) maal
maon maan
maondj maand
maot maat
map map
medèrn (bietiedsj) modern (bijtijds)
meh/mer/men maar
meis meest
(meisters)sjaf team
mekkelik makkelijk
meneer manier
menuut minuut
mert markt
mesjien machine
mets mes
mich me, mij
mid, midde (datief) midden
middel middel
middesien medicijn
middigsaete lunch
mids mits
mie(n(e(n))) mijn
miensj mens
mieër meer
mieëder meerdere
miljón miljoen
mingsel mengsel
meugelik mogelijk
meziek muziek
misse (zich óntbraeke) misse
mit met
moder mama, moeder
moeard(j) moorden
moearje moorden, vermoorden
moge mogen
mote ontmoeten
möjbel meubel
möntj mint, munt
mörge (mórge) morgen
móndj mond
mótte moeten
mèlk melk
mèn min
mènder minder
mès mis
mètting maaltijd

N[bewirk]

Lèmbörgsj Nieëderlandjsj
naas neus
naat nat
nach nacht
naed beneden
naeve naast, neven
nag nog
nak nek
naober buurman
naoberer buurlijk
naobersvrówmès buurvrouw
naoldj naald
naom naam
neet niet
nein/nae nee/neen
net net/netjes
netuur (netuuer) natuur
netuurlik natuurlijk
neudig nodig
neuge negen
nieks niets
nieëder neer
nieëvel nevel
noe nu
noead nood
noeard noord
noeat noot
novel nobel
nuuj nieuw
nuujs, nuuds nieuws
näöber buren
nömme nemen, noemen
nömmer nooit
nör alleen
nóch noch
nól nul
nómmer nummer
nórmelik normaal

O[bewirk]

Lèmbörgsj Nieëderlandjsj
oear oor
oearzaak oorzaak
oeas oost
oeats ooit
oedvinje uitvinden
oedzeuke uitzoeken
oer uur
oerwèrk klok
oet uit, buiten
oeters extreem
oetlègke uitleggen
oetnuuedige uitnodigen
oetstenjig buitenlands
ome oom
ouch ook
ouchal hoewel
oug oog

P[bewirk]

Lèmbörgsj Nieëderlandjsj
paad pad
paar paar
paeper peper
paerd paard
pan braadpan
paort poort (v.e. stad)
park park
parking parkeerplaats
pas pas
pase passeren
perbleem, perblieëm probleem
perfèk perfect
persoean persoon
pervinsje provincie
pien pijn
pistól pistool
plaat plaat
plaats plein
plaetje plaatje
plan plan, plattegrond
plank plank
plantj plant
plat plat
plefóng plafond
plestik plastic
plies politie
plös plus
plógk ploeg
plèèn plein
pries prijs
prizzentieëre presenteren
prèns(j) prins
prènsès prinses
pöbliegk publiek
pöntj punt
pórt poort (hekwerk)
pószieëgel postzegel
pèn pen

R[bewirk]

Lèmbörgsj Nieëderlandjsj
raad rad
raam raam
raekenperraod rekenmachine
raenger regen
raos roze
rasj snel, ras
rasjhed snelheid
richting richting
riek rijk
rieke reiken
ries rijst
rieze rijzen
rieëre bibberen
ring (spórt/röndje) ring
rink (góld) ring
rizzeltaot resultaat
roead rood
roetsj koers
rouf roof
rouk rook
ruke ruiken
ruumdje ruimte
röbber rubber
rógkeil rots
rók rok
róndj rond, cirkel, baan
rèch recht
rèchsj rechts
rèchsvaerdig rechtvaardig
rèchtedórch rechtdoor
rèdde redden
rènne rennen
rès rest
rèèze reizen

S[bewirk]

Lèmbörgsj Nieëderlandjsj
saortj soort
sekónd seconde
sjaop schaap
sjeem schaduw
sjeep schip
sjete schieten
sjiene schijnen
sjienleech lamp
sjieëper schaapsherder
sjieër schaar
sjoeakelaad chocholade
sjoeal school
sjoealoetkómme examen
sjoean schoon, mooi, reeds
sjreklik verschrikkelijk
sjrieve schrijven
sjrieëf schreeuw
sjrieëve schreeuwen
sjödde schudden
sjöldj boete
sjóljer/sjówjer
sjoewer/sjówwer
sjólder/sjegkedouder
schouder
sjóltje repareren
sjóp schuur, afdak, winkel, bouwval, afbraakwoning
sjèjje scheiden
sjèrp scherp
sjètse, sjètsje schetsen
slaope slapen
slaoptömmer slaapkamer
slaot slot (v.e. deur)
sloete sluiten
släötel sleutel
slöm slim
slót, slós slot (kasteel)
slèch slechts
(ge)sloetshoes gevangenis
smaak smaak
smaal smal
snieje snijden
snieë sneeuw
spaed (regionaal: spaetj) laat
spietelik sorry
speel spel
spele spelen
spraeke spreken
spraok taal
springe springen
spórt sport
staad plaats
staal staal
staasje station
stad stad
staele stelen
standj conditie, stand, positie
staof stof (vuil)
staofdink stof (materiaal)
staoflik stoffig
stap stap
stein steen
stekspaerd hobby
stool stoel
strang sterk
straofe straffen
straot straat
stroumelik elektrisch
stroumig elektrisch
studèntj student
stuudje studie
stäön steun
stöm stem
stömp klopt
störktuur structuur
stóf stof (textiel)
stók stuk
stóm stom
stórm storm
stówtj dapper, moedig
stèl stil
stèldje stilte
stèmpel stempel
stèrn ster

T[bewirk]

Lèmbörgsj Nieëderlandjsj
taart taart
taenge tegen
tagk tak
taksie taxi
tale betalen
tamelik tamelijk
tandj tand
tant tante
taofel tafel
tas kopje
teier bord
teike teken, signaal
teikene tekenen
tesj tas
tied tijd
tiem moment, periode
tietel titel
tieë thee
tieën teen, tien
toeanmaeker instrument
toet zak
toog trein
traon traan
tram tram
triek trui
troewe, trójde trouwen
tröfse, dröpse ontmoeten
trèkke trekken
twieëdje tweede
, tèl te
törögke terug
törögkkóms terugkomst
tösje tussen
tövrieëj tevreden
()zaam
tèlle vertellen, tellen
tènnis tennis
tès test

V[bewirk]

Lèmbörgsj Nieëderlandjsj
va, vatie papa
vaaje vouwen
vader vader, papa
vaeder veer
vaer veer, veerboot
vak vak
valle vallen
valsj vals, fou, verkeerd
vange vangen
vare varen, rijden
varf kleur, verf
vas vast
veer vier
veerkantj vierkant
ven van
verdene verdienen
vereine verenigen
vereuvere veroveren
verdretig verdrietig
vergaete vergeten
vergaeve vergeven
vergangene verleden
vergif gif, vergif
vergliekber vergelijkbaar
verglieke vergelijken
verglieking vergelijking
verhoeaging verhoging
verhuuje (verhoeje) verstoppen
verjäördig verjaardig
verkansje vakantie
verke varken
verkieërdj verkeerd
verkoupe verkopen
verkómme voorkomen
verlaote verlaten
verlere verliezen
vernetige vernietigen
versjikke versturen
versjèl verschil
versjèt vork
verslaag rapport, verslag
verspraok belofte
versprieje verspreiden
verstandj verstand
verstaon begrijpen, verstaan
vertroewe vertrouwen
vertrèkke vertrekken
verwarte verwachten
verzeen voorzien
verzeuke proberen
verzichtig voorzichtig
veur voor
veurbeildj voorbeeld
veurboew model
veurkómme voorkomen
veurwèrp object
vief vijf
vies vies
viever vijver
vieëndj vijand
vinger vinger
vinje vinden
visj vis
vlagk vlag
vleeg vlieg
vleger vliegtuig
vleisj vlees
vloor, vloer vloer
voder voedsel, voer
vodere voeden, voederen
voeagel vogel
voot voet
vootsbal voetbal
vraemdje vreemde
vraemp vreemd
vraog vraag
vraoge vragen
vrere, vreze vriezen
vrie vrij
vrieëd vrede
vrieës angst
vriehed vrijheid
vriekómme ontsnappen
vruueg vroeg
vruueger vroeger
vröch fruit, vrucht
vröchwater sap
vröndj vriend
vröndjelik vriendelijk
vrów vrouw
vrówmès vrouw, mevrouw
vuuele voelen, raken
vuur vuur
vuursgael oranje
väöl veel
völle vullen
vól vol
vólgendje volgende
vólgórd, gevólgslien volgorde
vólkelik populair
vórm vorm
vósj vos
vèchte vechten
vèl vel, fel
vèrsj vers
vèt vet
vèèlig veilig

W[bewirk]

Lèmbörgsj Nieëderlandjsj
waadj woud
waat wat
wachte wachten
wae wie
waeg weg
waek week
waereldj wereld
waerelsdeil werelddeel
wage auto, wagen
waordj woord
wape wapen
wasje wassen
water water
weel wiel
weelk papier
weer, (de) weer we, wij, (de) man
wegk brood
weik week
weir, wieëder weer
weite weten
weitesjap wetenschap
wen wanneer
went want
werm warm
wersjienlik waarschijnlijk
wichtig belangrijk
wie hoe
wied ver, wijd
wiedhuuerer radio
wiedkaller telefoon
wiedkieker televisie
wiejer verder
wien wijn
wies wijs
wiet wit
wieväöl hoeveel
wieväöldrighed hoeveelheid
wildj wild
wille willen
windj wind
winne winnen
wintjer winter
wo waar
wraoch verhaal
wried wreed
wróm waarom
wönsj wens
wönsje wensen
wösje wissen, verwijderen
wólf wolf
wólk wolk
wónj wond
wónjer wonder
wórd slecht
wèlk(e(n)) welke
wèlkóm welkom
wèllevaartj vaarwel
wèrk werk, beroep
wèrkshólp computer
wèrkstaofel bureau
wès west

Z[bewirk]

Lèmbörgsj Nieëderlandjsj
zaach zacht
zaak zaak
zaat zout
zaer sinds
zandj zand
zaon binnenkort
zat genoeg
zeel ziel
zeen zien, zijn
zie(n(e(n))) zijn
zeip zeep
zeuke zoeken
zeut zoet
zeve, zeuve zeven
ziej pagina, zij
zieë zee
zieëker zeker
zieër zeer, erg
zinge zingen
zinke zinken
zitte zitten
zjuus juist, net, pas
zoea zo
zoea wie zoals
zoean zoon
zoep soep
zuud zuid
zwaak zwak
zwaor zwaar
zwömbaad zwembed
zwömme zwemmen
zölle zullen
zök sok, sokken
zömpel simpel
zöster zus
zókker suiker
zólk, zölk zulke
zómmer zomer
zóms (denaaf) soms
zón zon
zónger zonder
zónnig zonnig
zórg, zörg zorg
zórge, zörge zorgen
zègke zeggen
zèlfdje zelfde
zèlver zilver
zès, zèsj zes
zètte zetten, zitten
zèèl zeil

Ä[bewirk]

Lèmbörgsj Nieëderlandjsj
äöpelik openlijk

Ö[bewirk]

Lèmbörgsj Nieëderlandjsj
öl baby, zuigeling
ömmer altijd

Ó[bewirk]

Lèmbörgsj Nieëderlandjsj
óchtendj ochtend
ódder of
óf of
óffer offer
ófwaal hoewel
óm om
ónaeve, óneffe oneven
ónger onger
óngernömme bevatten
óngerwèrp onderwerp
óngerzeuk onderzoek
óntgkaegke vergissen
ónglök ongeluk
óntdèkke ontdekken
óntvange ontvangen
óntwikkele ontwikkelen
óp op
ópliejing opleiding
ópnömme opnemen
ópperèns opeens
órd orde
ós ons
ózze onze

È[bewirk]

Lèmbörgsj Nieëderlandjsj
èch echt
ègdjer partner
èn(d(e)) en
èndezieës enthousiast
ènj eind(e)
ènkel drukverband
èè eiland
èèg(e(n)) eigen
èègsdaning privatisering
èègsdórch privé
èèlandj eiland

Etc.[bewirk]

Lèmbörgsj Nieëderlandjsj
'n een
'ne een, ene
't het


?[bewirk]

Lèmbörgsj Nieëderlandjsj
? zou